Ερντογάν: Να διευρυνθεί ο όρος «τρομοκράτης» για να περιλαμβάνει και τους υποστηρικτές της τρομοκρατίας

Ερντογάν: Να διευρυνθεί ο όρος «τρομοκράτης» για να περιλαμβάνει και τους υποστηρικτές της τρομοκρατίας

Να είσαι δηλαδή το ίδιο ένοχος για του «κλικ» του πληκτρολογίου όσο για και του πυροκροτητή. Συνεχίστε να διαβάζετε το «Ερντογάν: Να διευρυνθεί ο όρος «τρομοκράτης» για να περιλαμβάνει και τους υποστηρικτές της τρομοκρατίας».