«Τα δάκρυά μας μπορούν να γεμίσουν όλες τις θάλασσες, των παιδιών μας η παιδική ηλικία χάθηκε στα κύματά σου»

«Τα δάκρυά μας μπορούν να γεμίσουν όλες τις θάλασσες, των παιδιών μας η παιδική ηλικία χάθηκε στα κύματά σου»

Όταν σταματάει το μυαλό και τελειώνουν οι λέξεις…
Συνεχίστε να διαβάζετε το ««Τα δάκρυά μας μπορούν να γεμίσουν όλες τις θάλασσες, των παιδιών μας η παιδική ηλικία χάθηκε στα κύματά σου»».