Λέσβος: «One world»…

Λέσβος: «One world»…

Οι φυλακές των αθώων είναι οι ελευθερίες των ενόχων. Συνεχίστε να διαβάζετε «Λέσβος: «One world»…».

Advertisements
«Τα δάκρυά μας μπορούν να γεμίσουν όλες τις θάλασσες, των παιδιών μας η παιδική ηλικία χάθηκε στα κύματά σου»

«Τα δάκρυά μας μπορούν να γεμίσουν όλες τις θάλασσες, των παιδιών μας η παιδική ηλικία χάθηκε στα κύματά σου»

Όταν σταματάει το μυαλό και τελειώνουν οι λέξεις…
Συνεχίστε να διαβάζετε ««Τα δάκρυά μας μπορούν να γεμίσουν όλες τις θάλασσες, των παιδιών μας η παιδική ηλικία χάθηκε στα κύματά σου»».